Gizarte Zerbitzuak

Aurkezpena

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak gizarte-zerbitzuen euskal sistemako biztanleen lehen sarbide-puntu gisa jarduten du. Bere eginkizun nagusia izango da, bere jarduketako lurralde-eremuaren barruan, gizarte-zerbitzuen eremuan arreta jaso dezaketen gizarte-premiak detektatzea eta artatzea, eta, bere eragin-eremu geografikoan, gizarte-zerbitzuen euskal sistemako hainbat instantziatara iristea koordinatu eta kudeatzea.

Herritar guztien informazio-,balioespen- eta orientazio-zentroak dira, dauden gizarte-eskubideei eta -baliabideei dagokionez.

Oinez programa – Landa-eremuan gizarteratzeko zerbitzua

Pertsonei gizarteratzera bideratutako espazio bat eskaintzen die, denbora luzean arreta emateko, eta banakako laguntza eskaintzen die gizarteratzeko ibilbidean eta laguntza sozioedukatiboan eta/edo psikosozialean, esku-hartze okupazionalak, hezkuntzakoak eta gizarteratzeko eta laneratzeko esku-hartzeak uztartuz.

Informazio gehiago nahi izanez gero, hitzordua eskatu behar duzu Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.

Oinez programa – Landa-eremuan gizarteratzeko zerbitzua

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE)

Laguntza hau baliabiderik ez duten pertsonek kobratu ahal izango dute, edo, izan arren, oinarrizko premiak asetzeko nahikoa ez dutenek, baldin eta baldintza batzuk betetzen badituzte.

Zoaz Lanbidera informazio bila
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE)