Atzerritarrak

Gurutze Gorriaren aholkularitza juridikoa

AHOLKULARITZA-EGINKIZUNA:

Atzerritartasun-arloko doako zerbitzu integrala, atzerriko herritarrei aholkularitza emateko, dokumentu-erregulartasuna eskuratzeko edo gerora sortutako irregulartasuna saihesteko, eta kalteberatasun-egoera berezietan edo bazterketa-arriskuan daudenetan aholkuak emateko.

EKINTZAK:

  1. Profesionalei aholkularitza ematea (Gurutze Gorria, Udala, Aldundia, Eusko Jaurlaritza, abokatuak...).
  2. Atzerritarren eta enplegatzaileen kontsultak atzerritartasunaren arloan.
  3. Espedienteak izapidetzea administrazio-ebazpena eman arte.
  4. Erabiltzaileei laguntzea, Gurutze Gorriko boluntarioekin lankidetzan.
  5. Ezezko ebazpenen aurkako errekurtsoa jartzea administrazio-egoitzan.
  6. Jarraipen juridikoa fase judizialera arte; OJZra eta SAJEra bideratzea.
  7. Euskal Zerbitzu Juridikoko erakundeekin lankidetza atzerritartasunaren arloan eta beste erakunde edo entitate batzuekin.
  8. Etengabeko prestakuntza, bai Gurutze Gorriko langileentzat, bai goian aipatutako erakundeek eskatuta.
  9. Datuak biltzea aplikazio informatikorako eta Eusko Jaurlaritzak eskatutako estatistiketarako.
  10. Zerbitzuaren ebaluazioa, gogobetetze-inkesten bidez.

SARTZEKO PROZEDURA:

Gurutze Gorriaren aholkularitza juridikoan sartzeko, interesdunak berariaz eskatu behar du Legutioko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.