Ordenantzak eta Araudiak

Eranskina Tamaina
ZERBITZUAK EMATEAGATIKO ETA JARDUERAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA [2023/01/2] (208.1 KB) 208.1 KB
ZERBITZU PUBLIKOAK EMATEAGATIKO ETA ADMINISTRAZIO JARDUERAK EGITEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA [2023/01/2] (128.78 KB) 128.78 KB
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA [2023/01/2] (133.62 KB) 133.62 KB
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA [2023/01/2] (169.26 KB) 169.26 KB
JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA [2023/01/2] (122.33 KB) 122.33 KB
ESKOLA-GARRAIORAKO ETA GIZARTERATZEKO IBILBIDEETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONENTZAKO GARRAIORAKO LAGUNTZAK EMATEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA [2023/01/2] (67.22 KB) 67.22 KB
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA [2023/01/2] (74.59 KB) 74.59 KB
zaborra biltzeko zerbitzuaren tasa [2022/01/14] (139.79 KB) 139.79 KB
INGURUMENEAN ERAGINA DUTEN JARDUEREN GAINEKO ZERBITZU TEKNIKOAK ETA/EDO ADMINISTRATIBOAK EMATEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA [2022/01/14] (160.32 KB) 160.32 KB
Zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak [2020/10/6] (164.3 KB) 164.3 KB
Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, lurpearen edo lur gaineko espazioaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egitearen tasa [2020/06/17] (147.64 KB) 147.64 KB
Eskola eta gizarteratze ibilbideetan parte hartzen dutenen garraiorako dirulaguntzak ematea arautzen duen ORDENANTZA [2019/12/24] (160 KB) 160 KB
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza [2019/11/11] (171.61 KB) 171.61 KB
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren ordenantza [2019/07/5] (151.36 KB) 151.36 KB
Liburutegi Zerbitzuaren Araudi Orokorra [2018/12/26] (163.51 KB) 163.51 KB
Hasierako onespena ematea udal liburutegi zerbitzuaren udal ERREGLAMENDUARI [2018/10/15] (131.61 KB) 131.61 KB
Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zerga ORDENANTZA [2018/08/23] (173.73 KB) 173.73 KB
Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzeko udal ARAUDIA [2018/08/23] (207.48 KB) 207.48 KB
Legutioko Udalaren diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dituen ORDENANTZA [2017/09/14] (59.75 KB) 59.75 KB
Kirol zerbitzuei buruzko arautegian egindako aldaketaren behin betiko onarpena_ARAUTEGIA [2017/09/14] (193.85 KB) 193.85 KB
Ingurumen babesari buruzko ORDENANTZA [2017/07/1] (229.63 KB) 229.63 KB
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen ORDENANTZA [2017/06/30] (281.52 KB) 281.52 KB
Larrabeako urbanizazioko etxeak edateko urez hornitzearen eta saneamenduaren tasa arautzen duen ORDENANTZA [2016/09/2] (169.35 KB) 169.35 KB
Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen zerga onartzearen aldaketak_ORDENANTZA [2016/01/4] (147.64 KB) 147.64 KB
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana [2009/12/14] (233.55 KB) 233.55 KB
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles [2009/12/14] (248.97 KB) 248.97 KB