Pobrezia Energetikoa Gurutze Gorria

Proiektua krisi sozioekonomikoak eragindako familiei zuzenduta dago, familia-unitatean beren diru-sarrerak murrizten ari baitira. Egoera horrek pobrezia-egoera berriak eragiten ditu, "pobrezia energetikoa" deritzona. Gizarteratzeko ibilbide bat egiteko konpromisoa hartzen duten etxebizitza eta horniduren mantentze-gastuei aurre egiteko diru-sarrera gutxi edo diru-sarrera gutxi dituzten familiak dira.

Diru-sarrera ekonomiko txikiak dituzten familien hornidura-gastuen zati bat estaltzen da, hala nola argia edo gasa.

Hartzaileak

  • Gizarte Larrialdietarako Laguntzarik (GLL) jasotzen ez duten pertsonak edo familiak.   
  • Beren beharrizanak betetzeko zailtasunak dituzten pertsonak edo familiak, diru-sarrera nuluak edo nahikoak ez badira eta baldintza ekonomikoak betetzen badituzte: DSBE baino diru-sarrera txikiagoak izatea.

Diru-sarrerarik ez duten familiek izango dute onarpen-lehentasuna. Era berean, egoera larrigarriak baloratuko dira: familia-kargak, karga ekonomikoak (zorrak, alokairuak...) eta salbuespenezko egoerak.

Sartzeko Prozedura

Gurutze Gorriaren Pobrezia Energetikoaren programan sartzeko, interesdunak berariaz eskatu behar du Legutioko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, eta zerbitzu horretan sartzeko baldintzak betetzen diren baloratuko du.